Jak zacząć biznes bez dużego wkładu własnego? Franczyza!

Artykuł poradnikowy

Funkcjonowanie każdej jednostki gospodarczej wymaga odpowiednich nakładów kapitałowych, które to nakłady są konieczne zarówno do działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej firmy. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać kapitał pochodzący z różnych źródeł, w tym zarówno kapitał pochodzący z finansowania własnego, jak i obcego, a także tzw. kapitał wewnętrzny oraz kapitał zewnętrzny. Jak zacząć biznes bez dużego wkładu własnego?

Czy warto rozważyć kredyt?

Obecnie kredyt, jako źródło finansowania inwestycji, staje się coraz mniej popularny, szczególnie w krajach o rozwiniętych rynkach kapitałowych, gdzie coraz częściej źródłem kapitału jest emisja dłużnych papierów wartościowych. Coraz większego znaczenia nabierają także różne formy finansowania alternatywnego, w tym np. venture capital, faktoring, franchizing, leasing, sekurytyzacja i inne. Alternatywne sposoby pozyskania kapitału są szczególnie pożądane w przypadku przedsiębiorstw, które nie posiadają zdolności kredytowej lub wymaganych przez bank zabezpieczeń.

Franczyza jako alternatywne źródła finansowania biznesu

Jednym z alternatywnych sposobów zewnętrznego finansowania biznesu jest tzw. franczyza (ang. franchising), która jest pewną formą współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Umowa franczyzy zawierana jest pomiędzy franczyzodawcą, a franczyzobiorcą (korzystającym), zgodnie z którą franczyzodawca oddaje franczyzobiorcy możliwość korzystania ze znaku towarowego lub usługowego oraz nazwy handlowej, a także udostępnia autorskie procedury produkcji i rozwiązania organizacyjne przez cały okres trwania umowy franczyzowej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu franczyzobiorca może prowadzić własną firmę, która korzysta z marki, renomy, doświadczenia i znajomości rynku innego, dużego przedsiębiorstwa, dzięki czemu działając pod szyldem swojego kontrahenta może zarabiać i funkcjonować, jako odrębne przedsiębiorstwo. W takim przypadku przychodem franczyzobiorcy staje się przychód pomniejszony o odpowiednią część (procent) odprowadzany na rzecz franczyzodawcy.

Zalety franczyzy

Główną i niezaprzeczalną zaletą franczyzy jest bezpieczeństwo. Dzięki umowie franczyzy niedoświadczony przedsiębiorca może korzystać z gotowej marki i logo, a także bazy klientów, którą firma zdążyła już zbudować przez lata swojego istnienia. Wykorzystywany w ten sposób know-how znacznie ułatwia start i bieżące prowadzenie biznesu.

Franczyzodawca dostarcza również niezbędne szkolenia i materiały pomocowe dla pracowników, co sprawia, że koszty rozpoczęcia prowadzenia działalności są stosunkowo niskie. Firma, która korzysta z franczyzy ma możliwość kupowania pewnych produktów, bądź usług dużo taniej, niż gdyby robiła to samodzielnie dzięki temu, że jej franczyzodawca, jako duży gracz na rynku ma możliwość znacznej negocjacji cen i warunków. Dzięki swojemu uniwersalnemu charakterowi oraz klarownemu układowi sieciowemu franczyzobiorca może efektywnie funkcjonować często na oddalonych od siebie rynkach, dzięki czemu bariera wejścia jest dużo niższa, a konkurencja mniej liczna.

Jeśli masz pytania lub chcesz rozpocząć współpracę to skontaktuj się z nami!

Reklama w Internecie

Dodaj swoją firmę do katalogu I-BAZA FIRM, umieść ogłoszenia, poradniki blogowe i zacznij zdobywać nowych klientów w Internecie!

* w cenie otrzymujesz dożywotnią publikację artykułów i linków! (nie krócej niż 2 lata)

Redakcja portalu

BB. Plus Bogusław Bryła
ul. Okrzei 1/10 
11-200 Bartoszyce
NIP: 7431275076